Kontakt

BusBusBra

Busbusbra
hundshoponline@gmail.com
Mogatan 66, Bankeryd

Tel: 070-9292967

Tel: 076-0195850

 

F&Q

GDPR

Skydd av mina personuppgifter?

Enligt respektive lagstadgade förutsättningar har du följande lagstadgade rättigheter när det gäller din personuppgifter: Rätt till tillgång (GDPR, artikel 15), rätt till radering (GDPR, artikel 17), rätt till rättelse (GDPR, artikel 16), rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18), rätt till dataportabilitet (GDPR, artikel 20), rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (GDPR, artikel 77), rätt att återkalla samtycke (GDPR, artikel 7, stycke 3) samt rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21).

När tas mina personuppgifter bort?

Vi kommer att lagra all personrelaterad data så länge det krävs för de ändamåls som nämns i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet för fullgörandet av våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I förekommande fall kommer vi även att lagra dina personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagen tillåter oss en fortsatt lagring för specifika ändamål, inklusive för att försvara rättsliga anspråk. Dina personuppgifter överförs hos oss säkert i krypterad form. Detta gäller för din beställning och även för kundens inloggning. Som vi nämner i våra allmänna villkor använder vi därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom skyddar vi våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer.